Medaljer och priser

Indalsledenmedaljen delas ut vid målgång till samtliga deltagare och lagledare i fullföljande lag. I de lag som fullföljer för femte och tionde gången är medaljerna i silver respektive guld. För de lag som fullföljer för 15:e gången är medaljerna i guld med kort blå/gult band och för de lag som fullföljer för 20:e gången är medaljen i guld med kort blå/vitt/rött band

Bergspris och Sträckpriser
I Indalsleden Loppet delas ett bergspris ut till det lag som först passerar Thailändska Paviljongen. 
Sträckpriser delas ut på långa banan  herrar och damer.

Hederspiser
Hederspriser utdelas i samtliga klasser.

Penningpriser i Tävlingsklassen
Segrande förening får 4000 kr och tvåan 2000 kr.
Dessa priser förutsätter att det är minst 3 startande tävlingslag representerande minst 2 föreningar. 
Vid färre antal startande tävlingslag deltar tävlingslagen i motionsklassen och penningpriser betalas ej ut.

Utlottningspriser
Utlottningspriser delas ut  i motionsklasserna

Medaljer
Indalsledenmedaljen delas ut vid målgång till samtliga deltagare och lagledare i fullföljande lag. I de lag som fullföljer för femte respektive tionde gången
är medaljerna i silver respektive guld. För de lag som fullföljer för 15:e gången är medaljerna i guld med kort blågult band. För de lag som fullföljer för 20:e gången utdelas medaljer i guld med kort blå vitt rött band. Och för de lag som fullföljer för 25:e gången utdelas medaljer i guld med röd svart band

Diplom
Alla fullföljande lag får ett av konstnären Rolf Lidberg ritat diplom. Dessa hemsändes efter loppen till lagledarna.

 

Valet är ditt

 

Upplysningar

Upplysningar om loppet ges av expeditionen i Bergeforsen, tel: 060-57 98 98.
Frågor kan även skickas via e-post: bsk[a]timra.se

Logi & Mat

Hjälp med övernattningar och bokningar kan ges av:
Tävlingsexp. 060-57 98 98
Ragunda Turism 0692-68 10 00
Visit Sundsvall 060-658 58 00
Timrå Turism 060-57 85 60