Tävlingsinformation

Indalsledens Loppets kansli,Bergeforsens Idrottsplats, Rännarv. 5, 861 38 Bergeforsen håller öppet dagtid,mellan 07.00 - 11.00 telefon 060-57 98 98.
E-mail bskkansli@gmail.com

Dagen före tävlingsdagen 14 juni samt på själva tävlingsdagen 15 juni finns tävlingsexpeditionerna på följande platser:

Bergeforsen
Bergeforsens Idrottsplats 060- 57 98 98.

Bispgården
Gymnasieskolan 0696-68 12 52

Liden
0692- 22001, 073-8007035

Banan
Tävlingen Indalsledenloppet genomförs på allmänna och enskilda vägar som INTE kommer att vara avstängda för annan trafik. Vägtrafikförordningen gäller, alltså springer löparna på vägens vänstra sida. Underlaget är i huvudsak asfalt och banan kommer att vara markerad med rödvita snitslar. Alla sträckor är
kilometermarkerade och växlingar och vätskekontroller är markerade 500 meter före aktuell station. Inom tätbebyggda områden och vid växlingarna är banmarkeringen förstärkt med skyltar.

Funktionärer
Funktionärerna känns igen på de  T-shirts som de bär. Deltagare och följeslagare är skyldiga att följa funktionärernas anvisningar.

Polis
Tävlingen följs av polis som är behjälplig arrangören med trafikdirigeringen. Följ alltid polisens anvisningar.

Trafik och parkering
Trafiken kommer tidvis att vara tät. Var därför ute i god tid med transporter av löpare till växlingsplatserna. Parkeringsplatser finns i regel i anslutning till växlingarna. Cykel är ett bra fordon både ur trafiken och miljöns synpunkt. Ledarbil och köbilar följer loppen.

Nummerlappar
Varje lag erhåller 8 respektive 4 nummerlappar med samma lagnr jämte nummerlappar för delade sträckor. Nummerlapparna skall bäras synliga på bröstet med rätt sträckas nummer. Lagkuvert med nummerlapparna kan hämtas på Bergeforsens Idrottsplats under fredagen den 15 juni kl 08.00- 17.00 eller på Gymnasieskolan i Bispgården fredagen den 12 juni kl 20.00- 21.00. 
Outtagna lagkuvert med nummerlappar kan hämtas före start lördagen den 15 juni på Gymnasieskolan i Bispgården efter kl 08.00 och i Liden efter kl 10.00.  
Obetalda anmälningsavgifter erläggs då lagkuverten hämtas.

Budkavle
Stafettpinnen är en budkavle i läderrem som bärs runt halsen. Den överlämnas till avlösaren vid markerade växlingslinjer.

Start
Starten för IndalsledenLoppet sker kl 10.00 i Bispgården. Korta IndalsledeLoppet i Liden kl 12.00.
Ultraklassen kl 10.00 i Bispgården.
De tävlande skall infinna sig i startfållan senast 10 minuter före start.

Transporter
Lagen ansvarar själva för transporterna av sina löpare och deras överdragskläder. För löpare som bryter svarar arrangören för transport till närmaste växling eller sjukvårdsplats.

Vätskekontroller
Vid starten, växlingarna och målet samt på sträckorna på var 4-5e kilometer serveras sportdryck och vatten. Drick ordentligt i god tid!

Växlingar och omstart
Löparna förvarnas genom högtalare vid växlingarna. Tider avläses strax före växlingslinjerna. För de lag som inte nått fram till växel 4 i Liden kl 14.15 sker omstart där.

Uppvärmning
Uppvärmningsprogram till musik genomföres på startplatserna.

Duschar och toaletter
Duschar finns att tillgå vid de flesta växlingarna och vid målet. Toaletter finns vid starten, växlingarna och målet.

Sjukvård
Kontakt tas med växlingarna, målet, polisen och tävlingsledningen. Viss sjukvårdsservice tillhandahålls. Vid varje växel finns sjukvårdskunnig personal och viss sjukvårdsmateriel.

Lagledarträffar
Korta lagledarträffar hålls på Bergeforsens Idrottsplats fredagen den 12 juni kl 17.00 och vid gymnasieskolan i 
Bispgården kl 20.00.

Underhållning
Vid starten, efter vägen och vid målet håller föreningar och musikanter igång. Vid målet i Bergeforsen välkomnas löpare, lagkamrater och publik med underhållning.

Picknickkassar
Picknickkassar med mat och dryck delas ut till lagen efter målgången.

Prisutdelning
Prisutdelning äger rum vid målplatsen från kl 16.00. Hederspriser delas ut i samtliga klasser.
Till ett stort antal lag i motionsklassen delas priser ut genom lottning. Sträcksegrare herr och dam belönas med särskilda priser. Penningpriser i tävlingsklassen delas ut. samt  Bergspris till första lag vid växel 1 Thailändska paviljongen

Resultat
Preliminära listor sätts upp vid målet och läggs ut efter loppet på föreningens hemsida. Fullständiga resultat jämte diplomen sändes efter loppet till lagledarna.

 

Valet är ditt

 

Upplysningar

Upplysningar om loppet ges av expeditionen i Bergeforsen, tel: 060-57 98 98.
Frågor kan även skickas via e-post: bsk[a]timra.se

Logi & Mat

Hjälp med övernattningar och bokningar kan ges av:
Tävlingsexp. 060-57 98 98
Ragunda Turism 0692-68 10 00
Visit Sundsvall 060-658 58 00
Timrå Turism 060-57 85 60