Bansträckning och profil

Tävlingen Indalsleden Loppet genomförs på allmänna och enskilda vägar som INTE kommer att vara avstängda för annan trafik.

Långa Loppet Helan 

Sträcka 1.

Bispgården-Holmsta  10,7 km
Sträcka 2.
Holmsta-Boda 11,4 km
Sträcka 3.
Boda-Järkvissle 8,2 km
Sträcka 4.
Järkvissle-(Sillre)-Liden 14,0 km (ca 6,5+7,5 km)
Sträcka 5.
Liden-Sunnås 10,1 km
Sträcka 6.
Sunnås-(Bäck)-Indal 11,9 km (ca 7,7+4,2 km)
Sträcka 7.
Indal-(Östanskär)-Lagmansören 9,6 km (ca 4,6+5,0 km)
Sträcka 8.
Lagmansören-Bergeforsen 9,4 km 

Totalt                                  85,3 km

Korta Loppet Halvan 

Sträcka 1.

Liden-Sunnås 10,1 km
Sträcka 2.
Sunnås-(Bäck)-Indal 11,9 km (ca 7.7+4,2 km)
Sträcka 3.
Indal-(Östanskär)-Lagmansören 9,6 km (ca 4,6+5,0 km)
Sträcka 4.
Lagmansören-Bergeforsen 9,4 km

Totalt                                41,0 km 

 
Vägtrafikförordningen gäller, alltså springer löparna på vägens vänstra sida. Underlaget är i huvudsak asfalt och banan kommer att vara markerad med rödvita snitslar. Alla sträckor är kilometermarkerade och växlingar och vätskekontroller är markerade 500 meter före aktuell station. Inom tätbebyggda områden och vid växlingarna är banmarkeringen förstärkt med skyltar.

Regler
Svenska Friidrottsförbundets tävlingsregler för långlopp gäller. Tävlande, funktionärer och åskådare deltar respektive närvarar på egen risk. För alla klasser gäller att lagen får bryta på en sträcka. Löpare som bryter får samma tid som den löpare  som kommer sist i respektive klass på den aktuella sträckan. I tävlingsklassendessutom plus ett tillägg på 30 sekunder per kilometer på den sämsta sträckan.  Deltagarna i ett lag får löpa endast en sträcka. Detta innebär naturligtvis att en tävlande från ett lag inte får löpa ytterligare en sträcka för ett annat lag oberoenda av klass. Vid överträdelse av denna regel gäller för "löpare som bryter...."

Försäkring
Ansvarsförsäkring för tävlingen är tecknad.

Sanktion
Svenska Friidrottsförbundet har sanktionerat tävlingen.

 

Valet är ditt

 

Upplysningar

Upplysningar om loppet ges av expeditionen i Bergeforsen, tel: 060-57 98 98.
Frågor kan även skickas via e-post: bsk[a]timra.se

Logi & Mat

Hjälp med övernattningar och bokningar kan ges av:
Tävlingsexp. 060-57 98 98
Ragunda Turism 0692-68 10 00
Visit Sundsvall 060-658 58 00
Timrå Turism 060-57 85 60